Begraven of cremeren

Begraven

In Nederland kennen we 2 soorten graven. Een algemeen graf en een particulier graf.

Een algemeen graf is een graf waar twee of drie personen, afhankelijk van de begraafplaats, boven elkaar, soms naast elkaar, begraven worden. De begraafplaatsbeheerder bepaalt wie er in welk graf komt te liggen. Voor deze graven bestaat een wettelijke termijn van grafrust van minimaal 10 jaar, waarna de graven kunnen worden opgeheven.
Er bestaat bij een algemeen graf geen recht op verlenging. Herbegraven in een eigen graf is, na de wettelijke 10 jaar grafrust, meestal wel mogelijk. Omdat er bij een algemeen graf alleen begraafkosten moeten worden betaald is dit een stuk goedkoper als een particulier graf. Een nadeel van een algemeen graf is dat je met meerdere nabestaanden te maken hebt op één stukje grond, denk aan gedenkstenen e.d.

Een particulier graf is een graf dat gehuurd wordt, dus niet gekocht, door een rechthebbende voor een tijd van minimaal 10 jaar. Deze periode kan begraafplaatsbeheerder wel verlengd worden. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf komen te liggen.
Hoeveel mensen er in een particulier graf begraven kunnen worden is afhankelijk van de begraafplaats. Iedere keer als er iemand begraven wordt in het particuliere graf zijn er begraafkosten verschuldigd.

De ondershoudskosten van algemene en particuliere graven zijn niet inbegrepen in de begraafkosten of de kosten van het particuliere graf.
De onderhoudskosten kunnen vaak wel afgekocht worden, afhankelijk van de begraafplaats.

Cremeren
De keuze tussen begraven en cremeren is heel persoonlijk en soms ook financieel, cultuur of religie gebonden.

Er zijn vele crematoria in deze woonomgeving. Er worden, meestal in het voorjaar, open dagen georganiseerd. Dit is een gelegenheid om op een rustig moment kennis te maken met de verschillende crematoria. Dit kan ook zeer informatief zijn voor kinderen.

Na de crematie wordt de as in een asbus gedaan en deze wordt een maand in het crematorium bewaard, dit is een wettelijke bepaling. De nabestaanden krijgen van het crematorium een bericht met een uitnodiging tot het maken van een afspraak om de asbus te overhandigen. Meestal hebben crematoria een speciale nis waar de asbus voor langere tijd bewaard kan worden tot een beslissing is genomen over wat er met de as moet gebeuren.

Bij het crematorium kunnen ze u goed informeren over de mogelijkheden die u heeft voor asbestemming. Als u dit wenst, kan ik u hier ook meer over vertellen tijdens het nagesprek.