Financiën

Het regelen van een uitvaart gaat gepaard met financiële (on-) mogelijkheden. Ik vind het belangrijk om u goed te informeren over de kosten van keuzes die gemaakt kunnen worden bij het plannen van een uitvaart.

Een gemiddelde uitvaart kost tussen de €5.000 en €10.000.
Er zijn kosten die bij iedere uitvaart gemaakt worden. Denk hierbij aan de kosten van een graf of de kosten van een crematie. De keuze van kist/wade, bloemen, volgauto’s, opbaarlocatie, ook eventuele advertenties zijn aspecten waar kosten aan verbonden zijn. Het aantal te versturen rouwkaarten met de daarbij behorende aantal genodigden hebben een groot aandeel in de kosten van een uitvaart. Bedenk hierbij ook alle mogelijke vormen van catering.

Ik kan u, na een voorgesprek, een kostenindicatie geven van uw persoonlijke uitvaartwensen. Samen kunnen wij kijken naar een persoonlijke uitvaart passend binnen uw budget.

Uitvaartzorg Karin werkt met een vast basistarief. In dit basistarief zitten de volgende onderdelen:

  • Bespreken, regelen en uitvoeren van de werkzaamheden rondom de uitvaart;
  • Regelen van de opbaring, thuis of ergens anders;
  • Dagelijkse controle overledene;
  • Reiskosten eigen vervoer uitvaartbegeleider binnen de regio;
  • Gemeentelijke formaliteiten;
  • Dagelijkse afstemming plechtigheid;
  • Administratiekosten;
  • Nazorggesprek;
  • Telefoonkosten;

Omdat duidelijkheid en transparantie over kosten belangrijk is, zal ik, bij overlijden, snel na het eerste aannamegesprek een kostenbegroting presenteren. Op deze manier komt niemand voor verrassingen te staan bij de overhandiging van de daadwerkelijke factuur.